Oferta

Oferta RATH Polska obejmuje :

Dostawa materiałów ogniotrwałych

Materiały ogniotrwałe

Wyroby ogniotrwałe nieformowane do 1800 °C

Wyroby ogniotrwałe, betony

Wyroby włókniste do 1650 °C

Materiały włókniste, glinokrzemianowe

Wyroby formowane próżniowo do 1800 °C:

Wyroby formowane próżniowo, materiały korundowe

Różne

Różne

Projekty

Projekty