Katalog

« powrót do listy

Papier ceramiczny

Papier ceramiczny

KP 1250

KP 1400

KP 1600

Temperatura Klasyfikacyjna [°C]

1250

1400

1600

Temperatura stosowania [°C]

1100

1250

1500

Gęstość [kg/m3]

200

200

150

Skład

Al2O3 [%]

49

57

88

SiO2[%]

49

42

9

Inne [%]

2

1

3

Skurcz [%] po 24 h

4,00

4,00

4,00

Składniki organiczne [%]

5

5

5

Przewodność Cieplna [W/mK]

120°C

0,045

0,045

-

285°C

0,071

0,071

-

300°C

0,073

0,073

0,06

455°C

0,098

0,098

-

500°C

0,105

0,105

0,09

645°C

0,128

0,128

-

Grubość [mm]

1,0

2,0

3,0

1,0

2,0

3,0

1,0

2,0

3,0

Szerokość [mm]

500

500

500

Długość [mm]

40 000

20 000

10 000

20 000

20 000

10 000

10 000

10 000

10 000