Katalog

« powrót do listy

Betony ultraniskocementowe

CARATH ULC

1600-SF

1650

1651

1700-SF

1700 SiC

1800

1801-SF

1802

1803-SF

1800-V-Cr

Główny składnik

B

Peryklaz

Spinel

K

SiC

K

K

Spinel

Spinel

K

Temperatura stosowania[°C]

1600

1650

1650

1700

1700

1800

1800

1800

1800

1800

Zapotrzebowanie materiału

[kg/m3]

2800

2800

2850

2980

2660

3000

3050

2900

2720

3100

Skład

Al2O3 [%]

80

6,5

85

95

16

99

98

88

88

90

Fe2O3 [%]

1,7

-

-

0,5

<1

-

-

-

-

<1

SiC [%]

-

-

-

-

80

--

-

-

-

-

Cr2O3 [%]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

<5

MgO [%]

-

89

10-

-

-

-

-

10

10

-

Wytrzymałość na ściskanie

( temp 110 °C ) [MPa]

35

35

100

60

50

17

20

30

20

20

Uziarnienie[mm]

<3

<6

<6

<3

<6

<6

<6

<6

<4

-<4

Ilość wody [l/100kg]

6,5

5,3

5,5

5

4,7

7

5,5

8

5,5

5