Katalog

« powrót do listy

Betony izolacyjne do torketowania

CARATH FL GUN

1000

1050

1100

1250

1301

1350

1400

1500

1650

Główny składnik

LSz/W

LSz/W

LSz/W

LSz/W

P/LSz

LSz

LSz

Sz/KS

KS

Temperatura stosowania[°C]

1000

1050

1100

1250

1300

1350

1400

1500

1650

Zapotrzebowanie materiału

[kg/m3]

780

1000

1000

1500

1300

1600

1450

1700

1700

Skład

Al2O3 [%]

30

33

34

36

47

40

55

79

90

Fe2O3 [%]

10

<8

7,5

6,5

<2

4

<2

0,7

0,3

Przewodność cieplna [W/mK]

200 [°C]

0,18

0,30

0,30

0,55

-

0,60

-

0,92

1,10

500 [°C]

0,20

0,30

0,29

0,48

0,39

0,52

0,58

0,85

1,00

800 [°C]

0,24

0,34

0,33

0,53

0,42

0,58

0,58

0,87

1,00

1000 [°C]

0,28

0,36

0,35

0,57

0,46

0,62

0,66

0,89

1,09

Wytrzymałość na ściskanie

( temp 110 °C ) [MPa]

-

2

2

15

12

20

24

20

25

Uziarnienie [mm]

<4

<8

<8

<4

<4

<4

<4

<3

<3