Katalog

« powrót do listy

Moduły z włókien ceramicznych

Moduły

Alsitra MOD

1260

Alsitra Mat

1400

Alsitra Mat

1430 Z

Altra MOD

B 72

Altra MOD

B 80

Altra MOD

B 97

KOMBI MOD

KOMBI MOD

KOMBI MOD

Temperatura Klasyfikacyjna [Co]

1260

1400

1430

1650

1600

1600

72

80

97

Max. Temperatura stosowania [Co]

1150

1250

1300

1650

1600

1500

1400

1400

1400

Gęstość [kg/m3]

160

180

200

160

180

200

160

180

200

100

120

100

120

100

120

180

140

180

140

180

140

Skład

Al2O3 [%]

48

52

37

72

80

97

52

72

52

80

52

97

SiO2[%]

52

48

48

28

20

3

48

28

48

20

48

3

MgO [%]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CaO [%]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZrO2[%]

-

-

15

-

-

-

-

-

-

Skurcz [%] po 24 h

1000°C

0,8

-

-

-

-

-

-

-

-

1100°C

1,5

1,3

0,6

-

-

-

-

-

-

1200°C

2,4

2,0

1,4

-

-

-

-

-

-

1300°C

3,5

2,8

2,3

-

-

-

-

-

-

1400°C

-

4,0

3,5

-

1

2

-

1

2

1500°C

-

-

-

1

2

4

1

2

4

1600°C

-

-

-

2

3

-

2

3

-

Przewodność Cieplna [W/mK]

200°C

0,07

0,07

0,06

0,08

0,08

0,06

0,06

0,06

0,06

400°C

0,11

0,11

0,10

0,09

0,09

0,10

0,09

0,09

0,10

600°C

0,15

0,15

0,14

0,13

0,13

0,16

0,13

0,13

0,16

800°C

0,21

0,21

0,19

0,19

0,19

0,25

0,19

0,19

0,25

1000°C

0,31

0,31

0,29

0,28

0,28

0,39

0,28

0,28

0,39

1200°C

0,44

0,44

0,42

0,41

0,41

0,62

0,41

0,41

0,62

1400°C

-

0,64

0,60

0,61

-

-

-

-

-

Temp. stosowania

Atmosfera utleniająca [°C]

1100

1250

1300

1500

1500

1500

-

-

-

Temp. stosowania

Atmosfera redukcyjna

[°C]

1000-1050

1200

1250

1500

1500

1500

-

-

-

Temp. stosowania

Atmosfera próżnia

[°C]

800-850

850

900

1500

1500

1500

-

-

-

Format dostawy [mm]

Zamówienie

Zamówienie

Zamówienie

Zamówienie

Zamówienie

Zamówienie

Zamówienie

Zamówienie

Zamówienie